134 gün oldu: Bakan Fahrettin Koca sağlıkçılara yine randevu vermedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın randevu taleplerine tam 134 gündür yanıt vermediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nda giderek Bakan Koca’dan yeniden randevu talep eden sağlık emek ve meslek örgütleri, randevu taleplerinin reddedildiğini belirterek Bakanlık önünde bir basın açıklaması yaptı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın okuduğu basın açıklamasında, “Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak salgının başından beri bir yandan toplum sağlığı için, salgından en az zarar görme ve gerekli tüm tedbirlerin uygulanması mücadelesini verirken bir yandan da kendi sağlığımız, haklarımız, emeğimiz için mücadele ediyoruz” denildi.

BİZLERİ DUYMADILAR

“Bizler ‘Yaşatmak için yaşamak istiyoruz’ diye haykırdık, çığlıklar attık. Sesimizi duymak istemediler. Her gün üçer beşer ölmeye başladık, bizleri görmezden geldiler. İş yerleri önünde, servislerde, Sağlık Bakanlığı önünde haykırdık. Bizleri duymadılar” denilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Pandeminin başlarında alkışlanan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri vergi yükünün, enflasyon oranlarının altında ezildik ve ezildikçe yoksullaştık. Pandemi koşullarında izinsiz, dinlenmeksizin virüs yüküyle mücadele ederken tükeniyor ve her gün ölüyoruz. İnsanca yaşayacak, meslek riskimizi karşılayacak, yoksulluk sınırının üstünde temel ücret diye isyan edip çığlık attıkça performans ve ek ödemeler bizlere lütuf olarak sunuldu.”

COVID-19 MESLEK HASTALIĞIDIR

Basın açıklamasında şu acil talepler sıralandı:

*Covid-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin

*Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın

*Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın, mobing ve baskılar son bulsun

*Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin, performans, ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret verilsin

*3600/7200 ek göstergeler sağlansın

*Fiili hizmet zammı sağlansın

*Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin

*Liyakatsiz atamalara, tip sözleşme dayatmalarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan Tıp fakültelerinin, Eczacılık Fakültelerinin, Diş Hekimliği Fakültelerinin, Hemşirelik Fakültelerinin, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve Sağlık Meslek Yüksekokullarının açılmalarına son verilsin.

*OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamı yapılsın

*Haklarında kesinleşmiş yargı karar bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın

KATILIM PAYLARI VE İLAVE ÜCRETLER KALDIRILSIN

*Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler yeter. Katkı katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın

*Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar emekçiler örgütleri aracılığıyla, halk da merkezde siyasi partiler, yerellerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, örgütlü yapılar ve siyasi partiler eliyle süreçlere dahil olsun

*Özel hastanelere verilen her türlü teşvik kaldırılmalıdır. Özel hastaneler ile SGK anlaşma yapmamalıdır. Özel hastanelere aktarılan teşvik ve bütçe kamu sağlık kurumlarına aktarılmalıdır.

*Kamu sağlık kurumları daha demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Kamu sağlık kurumlarında idareci belirlenmeleri kriterlere uyanlar arasında o kurumlarda çalışan kişilerce seçim yöntemi ile olmalıdır.

*Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamında olduğundan, fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak ödenmeli, ve sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere ayrımsız olarak uygulanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir