KDV genel uygulama tebliğinde ek ve düzenlemeler yapıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat istisnasında, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam edilecek.

‘DÖVİZ’ İBARELERİ ‘BEDEL’ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Tebliğle KDV uygulama tebliği kapsamında hizmet ihracına ilişkin istisnanın teşvik beyanını içeren maddede “döviz” ibareleri “bedel olarak değiştirildi. Maddeye eklenen cümleyle, “Faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin TL olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de KDV iadesi yapılabileceği” hüküm altına alındı.

Tebliğle, 2020 yılı için UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakaları kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerdeki istisna kapsamı 2021 yılı için de uygulanmak üzere genişletildi.

2023’E UZATILDI

Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasında KDV istisnasın 31 Aralık 2020 olarak belirlenen süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı.

KDV uygulama tebliğinin II/G bölümüne yapılan ek hükümle, ilgili kanunla, doğalgaz piyasası kanunu ek 1. maddesi kapsamında yapılan devirlerin KDV’den istisna tutulması uygulamasında, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmalarına imkan tanındı. Ancak, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesi talep edilemeyecek.

KDV uygulama tebliğinin indirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması başlıklı III/B bölümüne yapılan ek hükme göre, indirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebi, konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin belgelenmesi sonrasında yapılabilecek. Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri ise gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşecek.

Aynı tebliğin mahsup edilebilecek borçlar başlıklı IV-2 bölümüne eklenen fıkra uyarınca, KDV iade alacağının, ÖTV kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyeceği hüküm altına alındı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir