Sağlık çalışanları hakkaniyet ve adalet istiyor

Cem YILDIRIM/ANKARA

663 sayılı KHK ile kadrolu idarecilerin yerine sözleşmeli idarecilerin atandığını belirten Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın Taşkın, iki yılda bir sözleşme imzalayan idarecilerin görevlerini yapamadıklarını, yeniden sözleşme imzalayabilmek için ne şiş yansın, ne kebap düşüncesinden hareketle personelin mağduriyetine neden olduklarını, bunun da personelin moral ve motivasyonunu bozarak iş verimine olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekti.

Sağlık çalışanlarının yasa ve yönetmeliklerde belirtilen haklarının baskılandığını, sağlık çalışanlarının üyesi oldukları sendikalara göre değerlendirilerek idari ve özlük hakları bakımından haksızlığa uğratılarak psikolojik açıdan zarara uğratıldığına dikkat çeken Taşkın şunları söyledi:

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KREŞ TALEBİ

– Sağlık teşkilatlarında görev yapan ve yönetmeliklerde ‘yardımcı sağlık personeli’ olarak belirtilen çalışanlar nöbet usulü çalışmaktadır. Güvenilir bakıcı bulamadıkları için çocuklarını başkalarına bırakamıyor; bu durumda da eşler nöbetleşe bebeklerine, çocuklarına bakıyor.

– Tam gün çalışan, nöbete kalan ve zaman zaman izinleri kaldırılan sağlık çalışanları çocuklarının güvenliğinden endişe duymaktadırlar. Kreş, sağlık çalışanlarının en temel ihtiyaç ve taleplerinden biridir. Bu nedenle hastanelerin kendilerine ait olan ücretsiz ve her gün 24 saat hizmet verebilen kreşler açılması gerekmektedir.

MEMURLARIN DEMOKRATİK HAKLARI ÇALINIYOR

– Sendikalaşma anayasal bir haktır. Sendikalaşmanın teşvik edilmesi gerekirken son zamanlarda sendikaların sesinin kısılmaya çalışıldığını görüyoruz. Sendikaların önüne getirilen yüzde 2 barajı kamu çalışanlarının haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik mücadelenin adeta kesilmesine yönelik gayri yasal girişimdir.

– Memurların özgür iradelerine müdahale edilerek demokratik hakları ellerinden alınmaya çalışılmaktadır. Anayasal haklarının ve özgür iradelerinin hukuksuz yasalarla ve işbirlikçi sendikaların desteğiyle engellenmesini kabul etmiyoruz. Ülkemizde sendikalaşma oranı ciddi oranda zarar görürken, memurların sendikal haklardan yararlanmaları engellenmeye çalışılıyor. Siyasi iktidara yakın olan sendikalar adeta ödüllendiriliyor.

TABAN ÖDEME KATSAYISI ADİL DEĞİL

– Sağlık personelinin taban ödeme katsayısı Ocak ayından geçerli olmak üzere 0,32 katsayı ile ödenmeye başlandı. Ocak 2023 ayı itibariyle yeni maaş katsayısına göre 0,32 katsayısı üzerinden hesaplanan taban teşvik katsayısı maalesef hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyen ve teknikerleri vb. 39 branşta görev yapan sağlık çalışanlarını üzdü!

– Çünkü hak ettikleri bu değil. Sağlık çalışanları hastanın sağlığına kavuşabilmesi için alın teri döküyor. Bu uğurda idari, mali ve hukuki sorumluluk alabiliyorsa o zaman 0.32 katsayısında adalet ve hakkaniyet yoktur. Sağlık personelinin taban katsayısı en az 2 olmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir