Son dakika… 2021 yılı enflasyon tahmini açıklandı

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştiriliyor.

Merkez Bankası’nın 2021 yılı programına göre, ikinci Enflasyon Raporu 29 Nisan’da, üçüncü Enflasyon Raporu 29 Temmuz’da ve dördüncü Enflasyon Raporu 28 Ekim’de yayımlanacak.

Başkan Ağbal’ın sunumundan öne çıkan başlıklar şöyle:

-2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığı görülmektedir. İktidasi faaliyet yılın son çeyreğinde de güçlü bir seyir izledi.

-Ekonomik aktivitedeki güçlü toparlanma sektörlerin geneline yaygınlaşmış durumda. İmalat sanayinin genelinde salgın öncesi üretim düzeyleri aşılmıştır. Konaklama, yiyecek, hava yolu sektörlerinde halen salgın öncesi düzeylerin altında seyir görülmekte.

SALGIN DÖNEMİNDE BELİRGİN PARASAL GENİŞLEME

-Turizm bağlantılı imalat sanayindeki iyileşme sınırlı kaldı. Son dönemde salgına bağlı kısıtlamaların hizmetler sektöründeki istihdam üzerindeki etkileri görülmeye başlanmıştır.

-Kredi genişlemesinin etkisiyle salgın döneminde belirgin bir parasal genişleme gerçekleşti. Net kredi kullanımının tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde artması, altın ithalatının hızla yükseldiği, turizm gelirlerinin azaldığı dönemde cari işlemler açığının yükselmesine neden olmuştur.

ENFLASYONDA TEMEL MAL VE GIDA BELİRLEYİCİ OLDU

-Cari açık ve sermaye çıkışları önemli miktarda rezerv kaybına yol açtı. İç talep koşulları kur ve beklentiler enflasyon görünümünü olumsuz etkiliyor.

-Başta dayanıklı mal olmak üzere kredi genişlemesine bağlı talebin yüksek olduğu gruplarda enflasyon yüksek bir seyir izlemektedir. Çekirdek enflasyon ve eğilimi yüksek seyretmektedir. İşlenmiş gıdada yukarı yönlü riskler artmaktadır.

-Enflasyon ekim enflasyon raporunda paylaştığımız tahmin bandının üzerinde gerçekleşmiştir. Artışta temel mal ve gıda grupları belirleyici oldu.

-Fiyat artışı eğilimi tarihsel ortalamalara göre yüksek ve genele yayıldı. Üretici enflasyonu artış eğilimini korumaktadır.

ÜRETİCİ FİYATLARI BASKI YARATIYOR

-Üretici fiyatları tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmiştir. Talep koşulları 2020 yılının ikinci yarısında güçlü seyrederken çıktı açığı göstergeleri enflasyonist seviyelere erişti.

-2020 yılının son çeyreğinde toplam talep koşullarının hâlâ enflasyonist seviyelerde seyrettiği anlaşılmaktadır.

-Döviz kurlarında son aylarda yaşanan düşüş önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde döviz kaynaklı risklerin azalacağına işaret etmektedir. Emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, girdi maliyetleri kanalıyla enerji, gıda ve temel mallar üzerinden enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır.

-Dünya genelindeki tedarik sorunları ve navlun maliyetleri de enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor.

TAHMİNLER DEĞİŞMEDİ
Ağbal, enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceği, 2022 yıl sonunda yüzde 7,0’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki beklenti bu yıl için yüzde 9,4 seviyesinde bulunuyordu. Ağbal ‘Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2021 yılı sonunda yüzde 7,3 ile yüzde 11,5 aralığında (orta noktası yüzde 9,4), 2022 yılı sonunda yüzde 4,6 ile yüzde 9,4 aralığında (orta noktası yüzde 7,0) gerçekleşeceği öngörülmektedir.’ dedi.

-Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve bekleyişlerdeki iyileşmenin devam etmesi ile enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz.

-2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde kullanacağız.

-Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşumuz enflasyonda yüzde 54 hedefine kadar uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyon hedeflemesi rejimi sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla sürdürülecektir. Para politikası kurulu elindeki bütün araçları zamanlı ve etkili bir şekilde kullanacaktır.

-Mevcut verilerin yanı sıra elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda ilave sıkılaştırma önden yapılacaktır.

-Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen/bekleyen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır.

-Sahiplenme konusu son drece önemli. Bu konuda tüm toplum katmanları ekonomideki tüm aktörlerin bu sürece inanması ön koşul. Karar alıcıların da hedefe giderken kararlı olmaları gerekiyor.

-Enflasyon hedeflemesine dayalı bir para politikası uyguluyoruz. Mevcut politika seti ile yüzde 5 enflasyon hedefine ancak 2023’te ulaşabiliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir