Zorla istifaya tazminat kararı

Kentteki bir AVM’de çocuk giyim mağazasında çalışan S.Y, bölge müdürünün baskısıyla ağlayarak istifa dilekçesi yazarak, işten ayrıldı. Kıdem tazminatını almak için hukuk mücadelesi başlatan kadını, Gaziantep 9. İş Mahkemesince haksız buldu.

Mahkeme, 5 Ekim 2021’de açıkladığı gerekçeli kararında, istifa dilekçesinin tamamının el yazısıyla yazıldığı ve dilekçenin zorla alındığının ispat edilemediği gerekçesiyle tazminat ödenmesini uygun bulmadı. Karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvuran S.Y, hukuk mücadelesini kazandı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinin gerekçeli kararında, tanık beyanlarına göre S.Y’nin bölge müdürü E.S.A. ile terasa konuşmaya çıktığı, daha sonra ağlayarak aşağıya inen S.Y’nin istifa dilekçesini hazırladığı belirtildi.

Tarafsız kamu tanığı ile diğer tanıkların da benzer beyanda bulundukları ifade edilen kararda, davacının istifa dilekçesini baskı ve tehdit ile imzaladığının anlaşıldığı kaydedildi. Davacının 4 yıl 7 ay 26 gün kıdemi olduğu da gözetildiğinde sebepsiz yere iş akdini istifa yoluyla sonlandırmasının hayatın olağan akışına aykırı düşeceği belirtilen kararda, istifa dilekçesinin hukuken geçersiz olduğu ifade edildi. Yüksek yargı içtihatlarına göre bu tür durumlarda iş akdinin haksız olarak işverence feshedildiğinin kabulü gerektiği kaydedilen kararda, bu gerekçelerle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı belirtildi. Daire, 4 yıl 7 ay 26 gün kıdemi bulunan işçiye 12 bin 56 liranın faiziyle ödenmesine hükmetti. Karar böylelikle kesinleşti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx